Privatni smještaj Duboka Banja Luka
Duboka
Banja Luka
Privatni smještaj ★★

Na oko 10 km zapadno od centra Banja Luke, putem prema Bronzanom Majdanu, nalazi se izletište Duboka. Uz prirodni ambijent, ovdje se možete baviti sportsko-rekreativnim aktivnostima kao što su fudbal, košarka, odbojka u pijesku, mali fudbal.
Adresa
Gornje Motike bb Banja Luka
Internet stranica
E mail
Telefon
387 51 273 100
Telefax
Centar
Kako doći do: :
Od moje trenutne lokacije::
Od grada ili adrese::
Upute u PDF formatu
UPUTE: Put je moguće izračunati na dva načina. Od vaše trenutne lokacije: Na ekranu će vam se pojaviti pitanje za dozvolu određivanja vaše trenutne lokacije što je potrebno za ovu uslugu. Određena lokacija ne mora uvijek biti poptupno precizna. Od određene adrese: Unesite adresu polazišta. Pritiskom na dugme 'Traži', sistem će izračunati najbrži put autom. Ruta se može mijenjati pomjeranjem polazišne ili odredišne tačke (A, B) ili same rute ako držite dugme miša za vrijeme pomjeranja. Na desnoj strani dobićete upute. Pritiskom mišem na uputu, na karti će se prikazati pozicija na koju se odnosi. UPUTE U GRADOVIMA U BIH NISU POSVE PRECIZNE, BUDUĆI DA JE GOOGLE OVA USLUGA NOVA
copyright 2013: Orela doo Sarajevo & B2B doo Sarajevo. Design & App: B2B doo Sarajevo www.b2b.ba