Montana
Motel
★★★
Paklenik

Panorama
Smještaj s doručkom
★★
Sarajevska bb
Banja
Motel
★★
Donje Mo??tre bb
JU Banjsko - rekreativni centar Aquaterm
Hotel
Branilaca Olova bb
Tamano
Motel
Paklenik bb

TIP SMJEŠTAJA
ZVJEZDICE
Pregledani objekti: :